Личностни разстройства

Личностните разстройства представляват сложен комплекс от психологически състояния, които значително влияят на мисленето, възприятието, емоциите и междуличностните отношения на индивида. Те се характеризират с устойчиви поведенчески модели, които се отклоняват значително от културно приетите норми и могат да причинят значителен дискомфорт или увреждане в социалните, работни или други важни области на функциониране. Личностните разстройства се отнасят до около 10% от хората. Те започват в детството или юношеството и се характеризират с дълготрайност и последователно поведение в различни ситуации. Често водят до личен дискомфорт и социални проблеми. Въпреки че са абнормни, те не се считат за болести. Различно от болестите, които са временни и разрушаващи, личностните разстройства са постоянни и се развиват още от детство или юношество, като продължават и в зряла възраст. Разбирането и признаването на тези състояния е ключово за ефективното им лечение и управление.

Другото им название е психопатии или характеропатии.

Learn more

Причина за възникването

Причините за възникването на личностни разстройства са многопластови и обикновено включват комбинация от генетични, биологични, психологически и социални фактори:

 1. Генетични фактори: Някои изследвания показват, че личностните разстройства могат да имат генетична предразположеност. Например, в случаите на гранично личностно разстройство (borderline personality disorder), изследванията показват по-висок риск сред хора, чиито близки роднини също страдат от това разстройство.

 2. Биологични фактори: Промени в мозъчната структура и функциониране могат също да допринесат за развитието на личностни разстройства. Например, промени в области на мозъка, отговорни за емоционалната регулация и контрола над импулсите, могат да играят роля.

 3. Психологически фактори: Ранни психологически травми, като злоупотреба или пренебрегване в детството, могат да имат значително влияние. Освен това, липсата на стабилност и подкрепа в семейната среда също може да допринесе.

 4. Социални и средови фактори: Социалната среда, включително семейният живот, общуването с връстници и културните норми, може да има съществено влияние. Например, хроничният стрес или насилието в семейството могат да увеличат риска от развитие на личностни разстройства.

Важно е да се отбележи, че въпреки тези потенциални причини, конкретната причина за личностно разстройство може да варира значително от човек на човек.

Learn more

Симптоми на личностновите разстройства

Разстройствата на личността са състояния на психичното здраве, които засягат начина, по който човек мисли, чувства и се държи. Има различни видове разстройства на личността и всеки тип има свои специфични симптоми. Някои често срещани симптоми на разстройства на личността включват

Личностни разстройства и акцентуации на характера

Личностните разстройства (или личностни нарушения) и акцентуациите на личността са два различни концепта, свързани с индивидуалните особености на човешката личност, но те имат различни характеристики и влияния.

 1. Личностни разстройства: Личностните разстройства са сериозни психични заболявания, които засягат начина, по който човек мисли, усеща и се държи в различни жизнени ситуации. Те са характеризирани с дълготрайни и стабилни нередности в личностните черти и поведенческите модели на индивида. Личностните разстройства включват различни диагнози, като например борба с разстройство на личността, нарцисично разстройство на личността, анти-социално разстройство на личността и други. Те често причиняват значителни затруднения в междуличностните отношения, в работата и в общия живот на засегнатите лица. И се отразяват на всички сфери на живота на индивида

 2. Акцентуации на личността: Акцентуациите на личността са по-леки отклонения от “нормалната” личностна структура, които са по-разпространени и не обичайно причиняват сериозни проблеми за индивида. Те представляват изразени черти или характеристики на личността, които са по-изразени или подчертани в сравнение с типичната “нормална” личност. Акцентуации на личността могат да се проявяват като по-силно изразени черти, като перфекционизъм, общителност, истеричност и др. Тези черти обаче не водят до нарушения в функционирането на индивида и не са свързани със значителни проблеми в междуличностните отношения.

Основната разлика между личностните разстройства и акцентуациите на личността е, че първите са сериозни психични заболявания с дълготрайни и стабилни нарушения в личността, докато вторите са по-леки отклонения от нормалната личностна структура, които не причиняват толкова сериозни затруднения за индивида.

Лечението на личностни разстройства може да бъде сложно и обикновено изисква индивидуален подход, като се вземат предвид специфичните нужди и характеристики на всеки пациент. Основните методи за лечение включват:

 1. Психотерапия: Това е ключовият компонент в лечението на личностни разстройства. Различни видове психотерапия могат да бъдат ефективни, като най-често използваните включват:

  • Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ): Помага на пациентите да разпознават и променят негативните мисловни и поведенчески модели.
  • Диалектическа поведенческа терапия (ДПТ): Особено ефективна за лечение на гранично личностно разстройство; фокусира се върху приемането и промяната на поведението.
  • Психодинамична терапия: Изследва как миналите неосъзнати конфликти влияят на настоящето поведение.
 2. Лекарства: Въпреки че няма специфични лекарства за лечение на личностни разстройства, медикаменти могат да се използват за облекчаване на определени симптоми, като тревожност, депресия или импулсивно поведение.

 3. Образователни и поддържащи групи: Груповите терапии или образователните програми могат да помогнат на пациентите да научат стратегии за справяне и да получат подкрепа от други хора с подобни проблеми.

 4. Хоспитализация: В някои случаи, особено при висок риск от самонараняване или самоубийство, може да е необходима краткосрочна хоспитализация.

Важно е да се отбележи, че лечението на личностни разстройства обикновено е дългосрочен процес и изисква ангажимент както от страна на пациента, така и от страна на терапевта.

 

Learn more