Мета терапия

Какви проблеми са подходящи за отработване с мета терапия?

 • Бизнес казуси
 • Заболявания
 • Партньорски отношения
 • Депресии
 • Психози
 • Паник атаки
 • Неврози
 • Проблеми с роднините
 • Наднормено тегло
 • Проблеми с децата
 • Проблеми с родителите

 

Какво е мета терапия?

Мета терапията е микс, базиран на системния коучинг, семейните констелации, ВСС (моделът на вътрешните семейни системи), Гещалт терапия, НЛП и работа с травми.

Това е иновативна система за цялостно лечение и разрешаване на проблеми, без значение какво е тяхното естество.

Методът е духовна терапия, която стъпва на от логиката на семейни констелации, системна логика, НЛП, Гещалт, приложна психология, арт терапия, работа с дъха, работа с травми и други енергийни практики.

Базира се на цялостното убеждение, че присъствието и осъзнатостта имат еволюционен ефект върху субекта си. Интегрирането на всички части от една система води до нейната хармонизация.

Интеграцията като неизменна част от еволюцията на човечеството.

Как работи?

Мета терапията може да се използва в група, както и в индивидуални сесии с клиента.

Какво помага ако искате да направите сесия по мета терапия:

Хубаво е предварително да отделите време и да направите кратка Генограма

Може да я създадете като си отговорите на следните въпроси, по възможност писмено:

 

ЗАПИШЕТЕ СИ Час за ОНЛАЙН ТЕРАПИЯ : 0897963210 мейл: book@happika.org

Цена: 50 лв. за 1 час – за един проблем около 60 минути са напълно достатъчни да получите мнужното осъзнаване и за да можете да се справите в дадена ситуация

Ако всички са щастливи и цялости, ще постигнем световен мир и ще живеем на една плането, която е единна и хармонична.

Д-р Ирена Вачева

Произлиза и от световен метод който се нарича мета коучинг, но има своите надграждания ии изменения.