Портал 7: Мисия на моя живот

– Ако искате да чуете копнежите на душата ви
– Ако искате да реализирате своя висш потенциал

Това е вашият портал.

Това е 7-ти модул от цялостната програма за личностно усъвършенстване и трайна пълнота 7-те Портала на Радостта. Програмата е разработена специално за всеки, който иска да подобри живота, здравето и връзките си, да се свърже с безпричинната радост, с изобилието и благоденствието, да се чувства завършен и достатъчен тук и сега.