Портал 3: Да поканим изобилието в живота си

● Ще изследваме по-дълбоките причини, които ви пречат да живеете в изобилие и лекота и да се радвате на плодовете на своя труд.

● Ще изследваме скритите динамики зад усещането за незаслужаване, повтарящи се загуби, невъзможност да получаваме резултати, съизмерими с вложените усилия, финансов недоимък, живот в ограничения и лишения и др.

● Ще се свързваме с енергията на изобилието и чувството на богатство – усещането, че сме движени от енергията на пълноводна река и всичко, което ни е необходимо е на наше разположение.

Това е третият модул от цялостната програма за личностно усъвършенстване и трайна пълнота 7-те Портала на Радостта. Програмата е разработена специално за всеки, който иска да подобри живота, здравето и връзките си, да се свърже с безпричинната радост, с изобилието и благоденствието, да се чувства завършен и достатъчен тук и сега.